show_button.png

Få nyheder på e-mail

Indtast din e-mail her

 Hvad er gruppeanalyse?


 


Gruppen indtager en central plads i det enkelte menneskes liv og har en vigtig funktion i alle samfund. Individet skal således forstås i forhold til dets sociale verden i såvel snæver som videste forstand.
Gruppeanalysen, som repræsenterer et selvstændigt fagligt og terapeutisk område, udvikledes i England efter 2.verdenskrig på baggrund af det teoretiske og praktiske arbejde af de to psykiatere og psykoanalytikere: S.H. Foulkes og W.Bion.

Teoretisk grundlag
Gruppeanalyse er en bredt anerkendt gruppeterapeutisk metode, der baserer sig på forskellige retninger indenfor psykoanalyse (eksempelvis objektrelationsteori, neuropsykoanalyse, selvpsykologi og relationel psykoanalyse), sociologi, socialpsykologi og systemteori. Gruppeanalysen er i stadig udvikling i samspil med den videnskabelige udvikling, der foregår indenfor disse retninger.

Gruppeanalysen deler psykoanalysens opfattelse af, at det overordnede mål for psykoterapi er at gøre ubevidste processer bevidste. Midlet hertil er den frie diskussion mellem gruppens medlemmer. Gruppeanalyse er en analyse af gruppen og af den enkelte ”i og ved” gruppen. I gruppeanalysen er gruppens matrix et centralt begreb, der forstås som det netværk, der udgøres af samspillet mellem alle de psykiske processer i gruppen – bevidste og ubevidste. Det er terapeutens opgave at fremme de konstruktive kræfter i gruppen og facilitere den terapeutiske proces.

Psykiske forstyrrelser forstås i den gruppeanalytiske referenceramme som opstået i sociale sammenhænge bl.a. i familier og institutioner dvs. i de kommunikative processer mellem mennesker. Individets psykiske forstyrrelser kan derfor naturligt behandles i gruppe.

Hvor anvendes gruppeanalytisk psykoterapi?

Gruppeanalytisk psykoterapi anvendes indenfor et bredt spektrum af tilstande fra personlige og mellemmenneskelige problemer til egentlige psykiske lidelser. Gruppeanalysens begreber er også anvendelige til forståelse af processer i organisationer, personalegrupper m.v. Metoden anvendes både i den primære og sekundære sundhedssektor, i privat praksis, i psykiatriske afdelinger og organisationer i det hele taget.
Institut for Gruppeanalyse i København har udviklet uddannelser indenfor det kliniske - (GAU – gruppeanalytisk uddannelse) og det organisationspsykologiske område (OPU – organisationspsykologisk uddannelse) samt en gruppedynamisk uddannelse (GDU).

Om Institut for Gruppeanalyse i København (IGA – KBH).
Institut for Gruppeanalyse (IGA) er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet til den gruppeanalytiske metode samt udbyde relevante uddannelser indenfor området.
IGA startede i 1977 som et træningsprogram i gruppeanalytisk psykoterapi med undervisere fra Institute of Group Analysis, London.
Siden har danske gruppeanalytikere overtaget uddannelses – og terapifunktionerne. IGA-KBH blev etableret i 1982 og til dato har mere end 800 personer gennemført Instituttets uddannelsesprogrammer.


Instituttet er medlem af Fællesforeningen for Psykoanalytiske og Analytiske Psykoterapier i Danmark (FPAP)

Internationale referencer
IGA er tilsluttet European Group Analytic Training Institutions Network (EGATIN) og sektionen for gruppeterapi ved European Federation for Psychoanlytic Psychotherapy (EFPP). IGA i København er repræsenteret i disse organisationer ved cand.psych. Lars Bo Jørgensen (EGATIN) og cand.psych. Helene Krasnik (EFPP).
Cand. psych. Gerda Winther er tidligere præsident for Group Analytic Society, London.

Få nyheder på e-mail

Indtast dine oplysninger herFPAP - Fælleskonference 2018 - Program.pdf

 

GAS Filmklub    

se mere under GAS 

 

 


Der blev desværre ikke fundet nogle nyheder, som passede med din søgning. Prøv igen.


 Der er nu åbent for tilmelding til mediangruppen i foråret 2019.

Se programmet og hvordan du tilmelder dig her:

mediangruppe forår 2020 


Forum - opgaveskrivning og oprettelse af grupper.pdf
 


GAS mediangruppe fprår2020

optager nye medlemmer for 2020

 


 

Gruppeleder Margit G. Jørgensen, psykiater, psykoanalytiker og gruppeanalytiker

Sted: Hejrevej 43, 2400 KBH NV                                                                 Læs mere

mediangruppe forår 2020 
 

 

 Aktuelle bøger:

"Kærlighed og ensomhed i arbejdslivet" af Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager.

Bogen tager fat på to vigtige emner i arbejdslivet:

Kærlighed til opgaven, organisationen og mellem de mennesker, der arbejder i organisationen.

Ensomhed, der er noget ganske andet end at være alene, ensomhed kan være en naturlig følge af rolle og fag, men også en personlig oplevelse af at være ensom og uden kontakt til andre vigtige personer i arbejdslivet.
 

Birgitte Bonnerup er bestyrelsesmedlem i IGA og lærer på OPU. Annemette Hasselager er jævnligt stabsmedlem på OPUs konferencer.

se mere:

http://hansreitzel.dk/Organisation-og-Ledelse/Kærlighed-og-ensomhed-i-arbejdslivet/9788741266640

 

Få nyheder på email

Tast email og send