show_button.png

Få nyheder på e-mail

Indtast din e-mail her

Gau-D

GRUPPEANALYTISK DIPLOMUDDANNELSE – UDDANNELSE TIL GRUPPEANALYTIKER. Uddannelsens 2. Del – 3. og 4. år.

 

Uddannelsen til gruppeanalytiker er en 4-årig diplomuddannelse. Uddannelsen er opdelt i to moduler af hver to års varighed, hvoraf den første del kan udgøre en selvstændig uddannelse til gruppeterapeut.

Uddannelsen retter sig mod psykologer, psykiatere og andre med interesse for gruppeanalyse. Grundet særlige regler for videreuddannelse af psykologer optages kun et mindre antal ikke-akademikere med klinisk erfaring og med faglig relevant grunduddannelse, som sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere o.l.

Hvad er gruppeanalyse?

Gruppen indtager en central plads i det enkelte menneskes liv og har en vigtig funktion i alle samfund. Individet skal således forstås i forhold til dets sociale verden i såvel snæver som videste forstand.
Gruppeanalysen, som repræsenterer et selvstændigt fagligt og terapeutisk område, udvikledes i England efter 2.verdenskrig på baggrund af det teoretiske og praktiske arbejde af de to psykiatere og psykoanalytikere: S.H. Foulkes og W.Bion.

Teoretisk grundlag
Gruppeanalyse er en bredt anerkendt gruppeterapeutisk metode, der baserer sig på forskellige retninger indenfor psykoanalyse (eksempelvis objektrelationsteori, neuropsykoanalyse, selvpsykologi og relationel psykoanalyse), sociologi, socialpsykologi og systemteori. Gruppeanalysen er i stadig udvikling i samspil med den videnskabelige udvikling, der foregår indenfor disse retninger.

Gruppeanalysen deler psykoanalysens opfattelse af, at det overordnede mål for psykoterapi er at gøre ubevidste processer bevidste. Midlet hertil er den frie diskussion mellem gruppens medlemmer. Gruppeanalyse er en analyse af gruppen og af den enkelte ”i og ved” gruppen. I gruppeanalysen er gruppens matrix et centralt begreb, der forstås som det netværk, der udgøres af samspillet mellem alle de psykiske processer i gruppen – bevidste og ubevidste. Det er terapeutens opgave at fremme de konstruktive kræfter i gruppen og facilitere den terapeutiske proces.

Psykiske forstyrrelser forstås i den gruppeanalytiske referenceramme som opstået i sociale sammenhænge bl.a. i familier og institutioner dvs. i de kommunikative processer mellem mennesker. Individets psykiske forstyrrelser kan derfor naturligt behandles i gruppe.

Hvor anvendes gruppeanalytisk psykoterapi?

Gruppeanalytisk psykoterapi anvendes indenfor et bredt spektrum af tilstande fra personlige og mellemmenneskelige problemer til egentlige psykiske lidelser. Gruppeanalysens begreber er også anvendelige til forståelse af processer i organisationer, personalegrupper m.v. Metoden anvendes både i den primære og sekundære sundhedssektor, i privat praksis, i psykiatriske afdelinger og organisationer i det hele taget.
Institut for Gruppeanalyse i København har udviklet uddannelser indenfor det kliniske - (GAU – gruppeanalytisk uddannelse) og det organisationspsykologiske område (OPU – organisationspsykologisk uddannelse) samt en gruppedynamisk uddannelse (GDU).

Om Institut for Gruppeanalyse i København (IGA – KBH).
Institut for Gruppeanalyse (IGA) er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet til den gruppeanalytiske metode samt udbyde relevante uddannelser indenfor området.
IGA startede i 1977 som et træningsprogram i gruppeanalytisk psykoterapi med undervisere fra Institute of Group Analysis, London.
Siden har danske gruppeanalytikere overtaget uddannelses – og terapifunktionerne. IGA-KBH blev etableret i 1982 og til dato har mere end 800 personer gennemført Instituttets uddannelsesprogrammer.

Instituttets ledes af en valgt bestyrelse og aktuelt er cand.psych. Birgitte Bonnerup formand. De enkelte uddannelser tilrettelægges og varetages af de lærergrupper, der er tilknyttet de enkelte uddannelser: GAU( Gruppeanalytisk Uddannelse, OPU (Organisationspsykologisk Uddannelse) og GDU (Gruppedynamisk Uddannelse).

Instituttet er medlem af Fællesforeningen for Psykoanalytiske og Analytiske Psykoterapier i Danmark (FPAP)

Internationale referencer
IGA er tilsluttet European Group Analytic Training Institutions Network (EGATIN) og sektionen for gruppeterapi ved European Federation for Psychoanlytic Psychotherapy (EFPP). IGA i København er repræsenteret i disse organisationer ved cand.psych. Lars Bo Jørgensen (EGATIN) og cand.psych. Helene Krasnik (EFPP).
Cand. psych. Gerda Winther er tidligere præsident for Group Analytic Society, London og medlem af redaktionen af ”Group Analysis, The International Journal of Group-Analytic Psychotherapy”

Få nyheder på e-mail

Indtast dine oplysninger her 

 


Der blev desværre ikke fundet nogle nyheder, som passede med din søgning. Prøv igen.


 


GAS mediangruppe Foråret 2017

optager nye medlemmer for 2017


Datoer for foråret 2017 er:

17/1, 21/2, 21/3, 18/4, 9/5, 20/6


Gruppeleder Margit G. Jørgensen, psykiater, psykoanalytiker og gruppeanalytiker

Sted: Hejrevej 43, 2400 KBH NV                                                                 Læs mere

mediangruppe forår 2017 annonce.pdf

 

 

 

Få nyheder på email

Tast email og send