show_button.png

Få nyheder på e-mail

Indtast din e-mail her

Gdu

Teoretisk, praktisk og oplevelsesbaseret undervisning

UDDANNELSENS LÆRINGSKONCEPT


Det er den gruppedynamiske uddannelses hovedopgave at skabe rammer og muligheder for teoretisk, praktisk og oplevelsesbaseret læring om processer i grupper. Alle – både deltagere og lærerstab – opfordres til i alle uddannelsens aspekter at forholde sig åbent til egne tanker, følelser og handlinger og til at bruge sig selv i læringsprocessen gennem dialog med hinanden.


Læringsformen er en kombination af:


• Tilegnelse og diskussion af teori
• Supervision af egne arbejdserfaringer med grupper i hverdagen
• Her-og-nu oplevelser og refleksion i grupper

UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen vil foregå over to gange to dage i foråret 2013 - datoer vil følge.

Teori

På teoriseminarerne læses og diskuteres centrale tekster om gruppeprocesser og disse relateres til og anvendes i konkrete til forskellige cases. Litteraturen er på dansk. Der udleveres et kompendium med uddannelsens teoretiske pensum og der må derudover regnes med indkøb af en grundbog. Man skal regne med tid til forberedelse af den teoretiske del af uddannelsen.

Supervision

I supervisionsgruppen er opgaven at arbejde med de enkelte deltageres professionelle udfordringer med grupper, og herunder deres egen rolle i disse grupper.

Oplevelsesgruppe

I oplevelsesgruppen er opgaven at udforske og reflektere over forholdet mellem den enkelte og gruppen og de forskellige processer i gruppen, således som de finder sted her og nu. Der er mulighed for at studere de individuelle og fælles bevidste såvel som ubevidste antagelser om gruppen og de enkelte medlemmer, som både den enkelte og gruppen udvikler og agerer ud fra.

Storgruppe

Storgruppen består af samtlige deltagere og to konsulenter fra lærerstaben. Opgaven i storgruppen er - som i oplevelsesgruppen – at studere og reflektere over processerne i gruppen, mens de finder sted, men her i en stor og dermed mindre overskuelig gruppe.

 

Gruppeøvelser

 

Gruppeøvelser omfatter alle deltagere og konsulenter fra lærerstaben. Opgaven er i et oplevelsesbaseret læringskoncept at undersøge relationerne i og imellem grupper, mens de udvikler sig.

Afsluttende prøve og diplom

Uddannelsen afsluttes med en prøve der tager udgangspunkt i en case som deltagerne gruppevist har arbejdet med. Casen fremlægges og analyseres med inddragelse af relevant teori. Ved aktiv deltagelse i uddannelsens aktiviteter og bestået prøve modtager man et diplom som bevis for gennemførelse.

Få nyheder på e-mail

Indtast dine oplysninger herFPAP - Fælleskonference 2018 - Program.pdf

 

GAS Filmklub    

se mere under GAS 

 

 


Der blev desværre ikke fundet nogle nyheder, som passede med din søgning. Prøv igen.


 Der er nu åbent for tilmelding til mediangruppen i foråret 2019.

Se programmet og hvordan du tilmelder dig her:

mediangruppe forår 2020 


Forum - opgaveskrivning og oprettelse af grupper.pdf
 


GAS mediangruppe fprår2020

optager nye medlemmer for 2020

 


 

Gruppeleder Margit G. Jørgensen, psykiater, psykoanalytiker og gruppeanalytiker

Sted: Hejrevej 43, 2400 KBH NV                                                                 Læs mere

mediangruppe forår 2020 
 

 

 Aktuelle bøger:

"Kærlighed og ensomhed i arbejdslivet" af Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager.

Bogen tager fat på to vigtige emner i arbejdslivet:

Kærlighed til opgaven, organisationen og mellem de mennesker, der arbejder i organisationen.

Ensomhed, der er noget ganske andet end at være alene, ensomhed kan være en naturlig følge af rolle og fag, men også en personlig oplevelse af at være ensom og uden kontakt til andre vigtige personer i arbejdslivet.
 

Birgitte Bonnerup er bestyrelsesmedlem i IGA og lærer på OPU. Annemette Hasselager er jævnligt stabsmedlem på OPUs konferencer.

se mere:

http://hansreitzel.dk/Organisation-og-Ledelse/Kærlighed-og-ensomhed-i-arbejdslivet/9788741266640

 

Få nyheder på email

Tast email og send