show_button.png

Opu

Læringskoncept

OPUs hovedopgave er at skabe rammer og muligheder for læring inden for det organisationspsykologiske felt.

Alle - både deltagere og stab - opfordres til at forholde sig åbent for egne oplevelser, tanker og handlinger, og tage ansvaret for at bruge sig selv i læringsopgaven gennem dialog med hinanden.

Læringsmetoden er en kombination af:

  • Tilegnelse og diskussion af teori
  • Rolleanalyse og supervision af eget arbejde uden for OPU
  • Her-og-nu oplevelse og refleksion

Teori

På teoriseminarerne læses og diskuteres tekster udvalgt fra de forskellige retninger, der udgør uddannelsens teoretiske grundlag:

  • Åben systemteori
  • Psykoanalyse
  • Gruppeanalyse
  • Intergruppeteori
  • Systemisk konsultation
  • Mentaliseringsteori

Læsefærdighed på engelsk er en forudsætning, og der må påregnes tid til forberedelse. Desuden skal man sætte tid af til deltagelse i projektgrupper i forbindelse med teoriseminarerne.

Supervision

I supervisionsgruppen er hovedopgaven at arbejde med de enkelte deltageres arbejdsmæssige problemstillinger og med de erfaringer, der knytter sig til den enkeltes organisatoriske roller samt at give deltagerne mulighed for selv at træne i at supervisere.

Der veksles mellem forskellige supervisionsformer, bl.a. gruppeanalytisk supervision og reflekterende teams. Supervisionsgruppen består af 5-7 deltagere og har tilknyttet 1 konsulent fra lærerstaben.

Erfaringsgruppe

Erfaringsgruppens opgave er at undersøge og lære om psykologiske processer, der foregår i gruppen - både i den enkelte, mellem den enkelte og gruppen og i gruppen som helhed - mens det foregår.

Metoden består i at deltagerne deler deres tanker, følelser og fantasier og i fællesskab reflekterer herover.

Deltagelse i erfaringsgruppen giver den enkelte muligheder for at få indsigt i de roller man indgår i - i gruppen her og nu såvel som i andre,  tidligere og nuværende sammenhænge - og udvikle sig herigennem.

Erfaringsgrupperne består af 8 - 10 deltagere og har tilknyttet 1 -2 konsulenter fra lærerstaben.Få nyheder på e-mail

Indtast dine oplysninger herFPAP - Fælleskonference 2018 - Program.pdf

 

GAS Filmklub    

se mere under GAS 

 

 


Der blev desværre ikke fundet nogle nyheder, som passede med din søgning. Prøv igen.


 Der er nu åbent for tilmelding til mediangruppen i foråret 2019.

Se programmet og hvordan du tilmelder dig her:

mediangruppe forår 2020 


Forum - opgaveskrivning og oprettelse af grupper.pdf
 


GAS mediangruppe fprår2020

optager nye medlemmer for 2020

 


 

Gruppeleder Margit G. Jørgensen, psykiater, psykoanalytiker og gruppeanalytiker

Sted: Hejrevej 43, 2400 KBH NV                                                                 Læs mere

mediangruppe forår 2020 
 

 

 Aktuelle bøger:

"Kærlighed og ensomhed i arbejdslivet" af Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager.

Bogen tager fat på to vigtige emner i arbejdslivet:

Kærlighed til opgaven, organisationen og mellem de mennesker, der arbejder i organisationen.

Ensomhed, der er noget ganske andet end at være alene, ensomhed kan være en naturlig følge af rolle og fag, men også en personlig oplevelse af at være ensom og uden kontakt til andre vigtige personer i arbejdslivet.
 

Birgitte Bonnerup er bestyrelsesmedlem i IGA og lærer på OPU. Annemette Hasselager er jævnligt stabsmedlem på OPUs konferencer.

se mere:

http://hansreitzel.dk/Organisation-og-Ledelse/Kærlighed-og-ensomhed-i-arbejdslivet/9788741266640

 

Få nyheder på email

Tast email og send