show_button.png

de gruppeanalytiske uddannelser


De fleste undervisningsgange består af

  • Teori
  • Supervision
  • En til to årlige forelæsninger/workshops ved eksterne undervisere
  • Som led i uddannelsen til gruppeanalytiker skal kandidaten i løbet af de fire år deltage i en efter eget valg international gruppeanalytisk/gruppeterapeutisk konference/symposium/workshop godkendt ag IGA


Der forventes aktiv deltagelse i alle uddannelsens elementer.

Teori  


Teoriundervisning består af læst litteratur og diskussion. Supervisionsteori og teori om supervisionsteknik samt supervision af supervision vil blive inddraget i undervisningen.

I slutningen af 3. år påbegyndes udarbejdelsen af en skriftlig opgave, hvor teori og kandidatens egen praksis integreres. Emne og problemstilling drøftes i forbindelse med teoriundervisningen. Opgaven skal afleveres senest 1. oktober på 4. år. 
Der opfordres til at man danner skrivegrupper i forbindelse med arbejdet.
 

Supervision

Supervisionen foregår i en mindre gruppe af kandidater på forskellige trin af uddannelsen. Man fremlægger på skift sit gruppeterapeutiske arbejde og modtager supervision fra supervisor og de øvrige kandidater. Man forventes at være aktivt deltagende også i andres fremlæggelse.

Supervisionen vil fokusere på etablering af gruppe, herunder forsamtaler, udvælgelse af potentielle gruppedeltagere, gruppesammensætning, rammer for gruppesessionen, den gruppeterapeutiske proces, start, forløb, afslutning og anvendt gruppeanalyse.

Indholdet vil naturligvis afhænge af det materiale kandidaterne bringer med og kan ikke fastlægges så nøje som teoriundervisningen.

Hvert halve år foretages en gensidig evaluering lærere og kandidater imellem.

Terapi

Egenterapi foregår i grupper af ca. 8 deltagere og finder sted i en gruppe hos en privatpraktiserende gruppeanalytiker. Instituttet er behjælpelig med at etablere kontakt til en gruppe.


 


 

Få nyheder på e-mail

Indtast dine oplysninger herFPAP - Fælleskonference 2018 - Program.pdf

 

GAS Filmklub    

se mere under GAS 

 

 


Der blev desværre ikke fundet nogle nyheder, som passede med din søgning. Prøv igen.


 Der er nu åbent for tilmelding til mediangruppen i foråret 2019.

Se programmet og hvordan du tilmelder dig her:

mediangruppe forår 2020 


Forum - opgaveskrivning og oprettelse af grupper.pdf
 


GAS mediangruppe fprår2020

optager nye medlemmer for 2020

 


 

Gruppeleder Margit G. Jørgensen, psykiater, psykoanalytiker og gruppeanalytiker

Sted: Hejrevej 43, 2400 KBH NV                                                                 Læs mere

mediangruppe forår 2020 
 

 

 Aktuelle bøger:

"Kærlighed og ensomhed i arbejdslivet" af Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager.

Bogen tager fat på to vigtige emner i arbejdslivet:

Kærlighed til opgaven, organisationen og mellem de mennesker, der arbejder i organisationen.

Ensomhed, der er noget ganske andet end at være alene, ensomhed kan være en naturlig følge af rolle og fag, men også en personlig oplevelse af at være ensom og uden kontakt til andre vigtige personer i arbejdslivet.
 

Birgitte Bonnerup er bestyrelsesmedlem i IGA og lærer på OPU. Annemette Hasselager er jævnligt stabsmedlem på OPUs konferencer.

se mere:

http://hansreitzel.dk/Organisation-og-Ledelse/Kærlighed-og-ensomhed-i-arbejdslivet/9788741266640

 

Få nyheder på email

Tast email og send