show_button.png

Gau-B

GAU-B - Gruppeanalytisk Basisuddannelse til gruppeterapeut. 1. Del af diplomuddannelsen – 1. og 2. år.

Uddannelsens elementer og samlede timetal er de to første år: 

  • Egenterapi i gruppe  (102 timer)
  • Gruppesupervision af eget gruppearbejde. I alt (72 timer)
  • Teoriundervisning i form af seminarer og forelæsninger (56 timer)
  • Evt. udarbejdelse af skriftlig opgave

Hvert semester indledes med en fælles forelæsning for alle uddannelsens kandidater. Det 2-årige basiskursus udgør første år den 4-årige GAU-uddannelse. Efter 2. år kan der søges om optagelse på uddannelsens 2-årige overbygning.


Betingelse for at kunne indgå i uddannelsens overbygning er, at kandidaten har tilstrækkelig klinisk erfaring. Det anbefales, at kandidater så hurtigt som muligt etablerer egne grupper i deres uddannelsesforløb.

Teoretisk grundlag

Gruppen indtager en central plads i det enkelte menneskes liv og har en vigtig funktion i alle samfund. Individet skal således forstås i forhold til dets sociale verden i såvel snæver som videste forstand.
Gruppeanalysen, som repræsenterer et selvstændigt fagligt og terapeutisk område, udvikledes i England efter 2.verdenskrig på baggrund af det teoretiske og praktiske arbejde af de to psykiatere og psykoanalytikere: S.H. Foulkes og W.Bion.

Teoretisk grundlag
Gruppeanalyse er en bredt anerkendt gruppeterapeutisk metode, der baserer sig på forskellige retninger indenfor psykoanalyse (eksempelvis objektrelationsteori, neuropsykoanalyse, selvpsykologi og relationel psykoanalyse), sociologi, socialpsykologi og systemteori. Gruppeanalysen er i stadig udvikling i samspil med den videnskabelige udvikling, der foregår indenfor disse retninger.

Gruppeanalysen deler psykoanalysens opfattelse af, at det overordnede mål for psykoterapi er at gøre ubevidste processer bevidste. Midlet hertil er den frie diskussion mellem gruppens medlemmer. Gruppeanalyse er en analyse af gruppen og af den enkelte ”i og ved” gruppen. I gruppeanalysen er gruppens matrix et centralt begreb, der forstås som det netværk, der udgøres af samspillet mellem alle de psykiske processer i gruppen – bevidste og ubevidste. Det er terapeutens opgave at fremme de konstruktive kræfter i gruppen og facilitere den terapeutiske proces.

Psykiske forstyrrelser forstås i den gruppeanalytiske referenceramme som opstået i sociale sammenhænge bl.a. i familier og institutioner dvs. i de kommunikative processer mellem mennesker. Individets psykiske forstyrrelser kan derfor naturligt behandles i gruppe.

Få nyheder på e-mail

Indtast dine oplysninger herFPAP - Fælleskonference 2018 - Program.pdf

 

GAS Filmklub    

se mere under GAS 

 

 


Der blev desværre ikke fundet nogle nyheder, som passede med din søgning. Prøv igen.


 Der er nu åbent for tilmelding til mediangruppen i foråret 2019.

Se programmet og hvordan du tilmelder dig her:

Mediangruppe forår 2019


Forum - opgaveskrivning og oprettelse af grupper.pdf
 


GAS mediangruppe efterår 2018

optager nye medlemmer for 2018

 

Datoer for efterår 2018  er:

21.8, 18.9, 9.10, 20.11, 11.12
 

 

Gruppeleder Margit G. Jørgensen, psykiater, psykoanalytiker og gruppeanalytiker

Sted: Hejrevej 43, 2400 KBH NV                                                                 Læs mere

mediangruppe efterår 2018 annonce.pdf


 

 

 Aktuelle bøger:

"Kærlighed og ensomhed i arbejdslivet" af Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager.

Bogen tager fat på to vigtige emner i arbejdslivet:

Kærlighed til opgaven, organisationen og mellem de mennesker, der arbejder i organisationen.

Ensomhed, der er noget ganske andet end at være alene, ensomhed kan være en naturlig følge af rolle og fag, men også en personlig oplevelse af at være ensom og uden kontakt til andre vigtige personer i arbejdslivet.
 

Birgitte Bonnerup er bestyrelsesmedlem i IGA og lærer på OPU. Annemette Hasselager er jævnligt stabsmedlem på OPUs konferencer.

se mere:

http://hansreitzel.dk/Organisation-og-Ledelse/Kærlighed-og-ensomhed-i-arbejdslivet/9788741266640

 

Få nyheder på email

Tast email og send