show_button.png

Opu

Målsætning

Uddannelsen sigter mod at give deltagerne en øget indsigt i psykologiske processer i og mellem individer, grupper og organisation, og i forskellige roller og rollekonflikter, der kan være i en organisation.

 

Ud over en teoretisk tilgang og forståelse, får du som deltager en indsigt i din autoritetsudøvelse og dine roller og andel i psykologiske processer, f.eks.: Hvilke personlige vanskeligheder er der knyttet til din rolle, og hvilke problemer er der forbundet med det at skulle udøve autoritet, delegere autoritet og respektere andres autoritet? Du kan få en personligt integreret forståelse for, hvordan du kan bruge dine personlige ressourcer i de roller, du har i organisatoriske sammenhænge.

 

Under uddannelsesforløbet kan du udvikle konkrete færdigheder i at analysere psykologiske processer og intervenere i forhold til dem. Det kan bl.a. gøre dig bedre til at bistå og lede grupper og organisationer i udvikling, forandring eller fastlåste mønstre.


Teoretisk grundlag

Den organisationspsykologiske forståelse, som OPU står for, har sit udgangspunkt i forskellige teoretiske retninger:

  • Tavistock Institute of Human Relations sammentænkning af den åbne systemteori og psykoanalysen.
  • Gruppeanalysen, som er en psykoanalytisk orienteret gruppeterapeutisk metode.
  • Den systemiske og socialkonstruktionistiske tradition.
  • Mentaliseringsteori anvendt i forhold til organisation og ledelse

I uddannelsen lægges vægt både på de målrationelle aspekter og på de irrationelle aspekter ved organisationers virke, og specielt på det psykodynamiske samspil mellem disse to niveauer.

Der arbejdes således både med fokus på forudsætninger for god opgaveløsning og med betydningen af bevidste og ubevidste, rationelle og irrationelle psykologiske kræfter

Litteratur

På OPU anvendes 2 grundbøger og en række artikler, som udvælges af teorilærerne.

Grundbøgerne hedder "Psykodynamisk organisationpsykologi" (2004), og "Psykodynamisk organisationspsykologi bind 2, på mere arbejde under overfladen" (2011) redigeret af Torben Heinskou og Steen Visholm, som begge underviser på uddannelsen.

 

 

Følgende to artikler om OPU kan downloades:

Torben Heinskou: "OPU - Organisationspsykologisk uddannelse"

Peter Koefoed: "Gruppeanalytiske perspektiver på organisationer"


 


 

se ogå www.napso.dk

Få nyheder på e-mail

Indtast dine oplysninger herFPAP - Fælleskonference 2018 - Program.pdf

 

GAS Filmklub    

se mere under GAS 

 

 


Der blev desværre ikke fundet nogle nyheder, som passede med din søgning. Prøv igen.


 Der er nu åbent for tilmelding til mediangruppen i foråret 2019.

Se programmet og hvordan du tilmelder dig her:

Mediangruppe forår 2019


Forum - opgaveskrivning og oprettelse af grupper.pdf
 


GAS mediangruppe efterår 2018

optager nye medlemmer for 2018

 

Datoer for efterår 2018  er:

21.8, 18.9, 9.10, 20.11, 11.12

 

Gruppeleder Margit G. Jørgensen, psykiater, psykoanalytiker og gruppeanalytiker

Sted: Hejrevej 43, 2400 KBH NV                                                                 Læs mere

mediangruppe efterår 2018 annonce.pdf


 

 

 Aktuelle bøger:

"Kærlighed og ensomhed i arbejdslivet" af Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager.

Bogen tager fat på to vigtige emner i arbejdslivet:

Kærlighed til opgaven, organisationen og mellem de mennesker, der arbejder i organisationen.

Ensomhed, der er noget ganske andet end at være alene, ensomhed kan være en naturlig følge af rolle og fag, men også en personlig oplevelse af at være ensom og uden kontakt til andre vigtige personer i arbejdslivet.
 

Birgitte Bonnerup er bestyrelsesmedlem i IGA og lærer på OPU. Annemette Hasselager er jævnligt stabsmedlem på OPUs konferencer.

se mere:

http://hansreitzel.dk/Organisation-og-Ledelse/Kærlighed-og-ensomhed-i-arbejdslivet/9788741266640

 

Få nyheder på email

Tast email og send