show_button.png

Opu

Målsætning

Uddannelsen sigter mod at give deltagerne en øget indsigt i psykologiske processer i og mellem individer, grupper og organisation, og i forskellige roller og rollekonflikter, der kan være i en organisation.

 

Ud over en teoretisk tilgang og forståelse, får du som deltager en indsigt i din autoritetsudøvelse og dine roller og andel i psykologiske processer, f.eks.: Hvilke personlige vanskeligheder er der knyttet til din rolle, og hvilke problemer er der forbundet med det at skulle udøve autoritet, delegere autoritet og respektere andres autoritet? Du kan få en personligt integreret forståelse for, hvordan du kan bruge dine personlige ressourcer i de roller, du har i organisatoriske sammenhænge.

 

Under uddannelsesforløbet kan du udvikle konkrete færdigheder i at analysere psykologiske processer og intervenere i forhold til dem. Det kan bl.a. gøre dig bedre til at bistå og lede grupper og organisationer i udvikling, forandring eller fastlåste mønstre.Formand for OPU Karin Kell Nielsen udtaler:

Brug mavefornemmelsen i din ledelse! Hvorfor er det så svært at få organisationsforandringer til at lykkes? Hvordan hjælper man medarbejdere, der er gået helt i baglås med hinanden? Hvordan får man konkurrence og rivalisering til at bidrage konstruktivt til opgaveløsningen? Hvordan kan man blive venner med sin angst og finde sit mod og sin autoritet i sin rolle som leder eller konsulent? Alt det - og meget andet - finder du svar ved at gennemføre den 2-årige organisationspsykologiske uddannelse OPU. OPU er en uddannelse for dig, der har opdaget, at mennesker hverken er ting eller maskiner, men tænkende og følende væsener, der også huser ubevidste og irrationelle motiver. Hvis du er leder eller konsulent har du brug for at lære at finde vej i de mange og undertiden uudgrundelige psykologiske processer, der foregår i organisationer. OPU bygger på gruppeanalyse, psykodynamisk systemteori, psykoanalyse, grupperelationsmetoder og mentalisering. Vil du også blive klogere på det ubevidste, blive ven med din egen angst og mobilisere dit mod?


Tilmeld dig OPU uddannelsen her: https://www.oputilmeld.dkTeoretisk grundlag

Den organisationspsykologiske forståelse, som OPU står for, har sit udgangspunkt i forskellige teoretiske retninger:

  • Tavistock Institute of Human Relations sammentænkning af den åbne systemteori og psykoanalysen.
  • Gruppeanalysen, som er en psykoanalytisk orienteret gruppeterapeutisk metode.
  • Den systemiske og socialkonstruktionistiske tradition.
  • Mentaliseringsteori anvendt i forhold til organisation og ledelse

I uddannelsen lægges vægt både på de målrationelle aspekter og på de irrationelle aspekter ved organisationers virke, og specielt på det psykodynamiske samspil mellem disse to niveauer.

Der arbejdes således både med fokus på forudsætninger for god opgaveløsning og med betydningen af bevidste og ubevidste, rationelle og irrationelle psykologiske kræfter

Litteratur

På OPU anvendes 2 grundbøger og en række artikler, som udvælges af teorilærerne.

Grundbøgerne hedder "Psykodynamisk organisationpsykologi" (2004), og "Psykodynamisk organisationspsykologi bind 2, på mere arbejde under overfladen" (2011) redigeret af Torben Heinskou og Steen Visholm, som begge underviser på uddannelsen.

 

 

Følgende to artikler om OPU kan downloades:

Torben Heinskou: "OPU - Organisationspsykologisk uddannelse"

Peter Koefoed: "Gruppeanalytiske perspektiver på organisationer"


 


 

se ogå www.napso.dk

Få nyheder på e-mail

Indtast dine oplysninger herFPAP - Fælleskonference 2018 - Program.pdf

 

GAS Filmklub    

se mere under GAS 

 

 


Der blev desværre ikke fundet nogle nyheder, som passede med din søgning. Prøv igen.


 Der er nu åbent for tilmelding til mediangruppen i foråret 2019.

Se programmet og hvordan du tilmelder dig her:

mediangruppe forår 2020 


Forum - opgaveskrivning og oprettelse af grupper.pdf
 


GAS mediangruppe fprår2020

optager nye medlemmer for 2020

 


 

Gruppeleder Margit G. Jørgensen, psykiater, psykoanalytiker og gruppeanalytiker

Sted: Hejrevej 43, 2400 KBH NV                                                                 Læs mere

mediangruppe forår 2020 
 

 

 Aktuelle bøger:

"Kærlighed og ensomhed i arbejdslivet" af Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager.

Bogen tager fat på to vigtige emner i arbejdslivet:

Kærlighed til opgaven, organisationen og mellem de mennesker, der arbejder i organisationen.

Ensomhed, der er noget ganske andet end at være alene, ensomhed kan være en naturlig følge af rolle og fag, men også en personlig oplevelse af at være ensom og uden kontakt til andre vigtige personer i arbejdslivet.
 

Birgitte Bonnerup er bestyrelsesmedlem i IGA og lærer på OPU. Annemette Hasselager er jævnligt stabsmedlem på OPUs konferencer.

se mere:

http://hansreitzel.dk/Organisation-og-Ledelse/Kærlighed-og-ensomhed-i-arbejdslivet/9788741266640

 

Få nyheder på email

Tast email og send