show_button.png

Gruppeanalytisk Selskab (GAS)

Mediangruppen

Dette er en pjece om mediangruppen. På de følgende sider kan du læse hvad en mediangruppe er, og hvordan den fungerer. På sidste side finder du henvisning til mere litteratur om mediangrupper og gruppeanalyse, samt oplysninger om hvor du kan henvende dig, hvis du er interesseret i at være medlem af Gruppeanalytisk Selskabs Mediangruppe.


Indledning

Mediangruppen har en ca. 30 årig historie som psykologisk, sociologisk og kulturel metode. Mediangruppens metode og teori udspringer af psykoanalyse og gruppeanalyse, men er alligevel forskellig fra disse mere terapeutiske metoder. Foulkes skrev om smågruppen, at individet er genstanden for behandlingen, og gruppen er den væsentligste terapeutiske faktor. Gruppen bliver behandlet for dens individuelle medlemmers skyld. I mediangruppen (og storgruppen) er gruppen genstanden for behandling, og individet er den terapeutiske faktor. I mediangrupper kommer gruppemedlemmer for at eksperimentere og lære, ikke som patienter. Enhver terapeutisk effekt er tilfældig, og kan betragtes som en sidegevinst. (Turquet)


Definition

Mediangruppen er en videreudvikling af Foulkes gruppeanalyse, og er en mellemstor gruppe, større end en lille gruppe og mindre end en storgruppe, nærmere den sociale kontekst (de Maré). Der er mellem 12 og 30 medlemmer. Den større gruppe tilbyder en unik mulighed for en struktur, i hvilken den enkeltes indre verden kan forbinde sig med den kulturelle kontekst. Derved dannes en mikro kultur.


Formål

At medlemmerne i en mediangruppe får mulighed for at tage del i, opleve og undersøge grupperelaterede processer. Det primære formål med deltagelse i en mediangruppe er ikke personlige ændringsprocesser, men oplevelse og erfaring med interaktion.


Form

Mediangrupper har 20 – 30 deltagere. Man mødes regelmæssigt og sidder i en cirkel. GAS mediangruppe mødes en gang om måneden, bortset fra juli d.v.s. 11 gange årligt. For tiden er sessionen delt op i to sessioner á 5 kvarter med en pause på 20 min.


Indhold

Der kan tales om alle emner og temaer, som medlemmerne af gruppen ønsker.


Metode

I mediangrupper tilstræbes en frit flydende diskussion. Gennem denne arbejdes der med at skabe mening og forståelse. 


Processer

Den følelsesmæssige frustration (had), der uundgåeligt skabes som et resultat af at medlemmerne er anbragt i denne kontekst, vil efterhånden overvindes. Herved dannes en kultur – en metastruktur, som er resultatet af modsætningerne mellem individet og gruppen, og som er meningsfuld for den enkelte, og skaber forståelse og sammenhængskraft i gruppen. Da mediangruppen ikke fremstår som gratificerende eller realistisk i sin dialogform, men hele tiden forsøger at skabe mening ved at symbolisere frem for at objektivisere, bliver processen kontinuerlig og energigivende for jeget og tænkningen.


Mediangruppens leder

Mediangruppens leders opgave er at hjælpe gruppen med at føre en dialog og forstå dens egne processer uden at forstyrre disse. Der er tale om en dynamisk administrator, analytiker og ”oversætter” for mediangruppen.


Litteratur om mediangrupper

Patrick de Maré et al.: Koinonia – from Hate through Dialogue to Culture in the Large Group, Karnac Books, London 1991

Patrick de Maré: The Development of the Median Group, Group Analysis, vol. 23. (1990) 113-127

Rocco A. Pisani: The Median Group in Clinical Practice An Experience of Eight Years, Group Analysis, vol. 33 (2000), 77-90

Rocco A. Pisani: The Median Group; Training and Supervision, Group Analysis, vol. 39, no. 4 (2006) 537-548

Siv Andersson: Far Away and Near: A Median Group Experience i Fragments, Group Analysis, vol. 33 (2000), 97 - 102


Henvendelser, spørgsmål og tilmelding til storgruppen

http://www.iga-kbh.dk/

Christian F. Jacobsen, 22157642,  christianjaco@gmail.com

Hvert halve år udarbejdes en annonce med aktuelle oplysninger vedr. pris, mødedatoer, mødested, m.v. Kan rekvireres hos ovennævnte.


Om Gruppeanalytisk Selskab (GAS)

Selskabet blev stiftet i 1982 og har til formål at fremme gruppeanalytisk og organisationspsykologisk teori og praksis i relation til grupper, familier, organisationer, kultur og samfund. Selskabet arrangerer medlemsmøder, selskabsaftener, foredragsrækker, workshops, temadage og mediangruppe, hvor såvel praktiske og terapeutiske som teoretiske problemstillinger belyses og diskuteres. GAS samarbejder med en række psykoanalytisk orienterede institutter, foreninger og selskaber, der er organiserede i Fællesforeningen FPAP, som også driver Fælleshuset på Høffdingsvej i Valby. Medlemskab af GAS kræver uddannelse fra Institut for Gruppeanalyses (IGA) uddannelser i København (GAPU, OPU, GDU) eller fra Institut for Gruppeanalyse i Århus. Kandidater på uddannelserne kan optages som associerede medlemmer til reduceret pris. Yderligere oplysninger: http://www.iga-kbh.dk/


Få nyheder på e-mail

Indtast dine oplysninger herFPAP - Fælleskonference 2018 - Program.pdf

 

GAS Filmklub    

se mere under GAS 

 

 


Der blev desværre ikke fundet nogle nyheder, som passede med din søgning. Prøv igen.


 Der er nu åbent for tilmelding til mediangruppen i foråret 2019.

Se programmet og hvordan du tilmelder dig her:

mediangruppe forår 2020 


Forum - opgaveskrivning og oprettelse af grupper.pdf
 


GAS mediangruppe fprår2020

optager nye medlemmer for 2020

 


 

Gruppeleder Margit G. Jørgensen, psykiater, psykoanalytiker og gruppeanalytiker

Sted: Hejrevej 43, 2400 KBH NV                                                                 Læs mere

mediangruppe forår 2020 
 

 

 Aktuelle bøger:

"Kærlighed og ensomhed i arbejdslivet" af Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager.

Bogen tager fat på to vigtige emner i arbejdslivet:

Kærlighed til opgaven, organisationen og mellem de mennesker, der arbejder i organisationen.

Ensomhed, der er noget ganske andet end at være alene, ensomhed kan være en naturlig følge af rolle og fag, men også en personlig oplevelse af at være ensom og uden kontakt til andre vigtige personer i arbejdslivet.
 

Birgitte Bonnerup er bestyrelsesmedlem i IGA og lærer på OPU. Annemette Hasselager er jævnligt stabsmedlem på OPUs konferencer.

se mere:

http://hansreitzel.dk/Organisation-og-Ledelse/Kærlighed-og-ensomhed-i-arbejdslivet/9788741266640

 

Få nyheder på email

Tast email og send