show_button.png


Organisationspsykologisk Uddannelse for

fortsættere, (OPUF)

Formålet med OPUF er at skabe mulighed for deltagerne til atvedligeholde og videreudvikle indsigt og færdigheder indenfor psykodynamisksystemteoretisk organisationspsykologi og mentaliserings-baseret teori ogpraksis mhp. at effektivisere produktion og humanisere arbejdslivet.


Uddannelseselementer:

  • Teorioplæg/øvelser inden for aktuelleorganisationspsykologiske emner

  • Supervisionsgruppen har til opgave at arbejde med den enkelte deltagers            arbejdsmæssige problemstillinger og med deerfaringer, der knytter sig til den enkeltes organisatoriskeroller samt give deltagerne mulighed for selv at træne supervisorrollen.

    Teoretisk ogmetodisk bygges på psykodynamisk systemteori, intergruppeteori, mentaliseringsteoriog systemisk/narrativ metode

  • Mentaliseringstræningsgruppen har til opgave at øge deltagernes mentaliseringsevne ved at blive opmærksom på mentaliseringog mentaliseringssvigt gennem fokus på specifikkehændelser fra arbejdslivet og her og nu i træningsgruppen

Sted:   Hejrevej 43, 2.sal, 2400 København NV.


Tid:     2019: 2/4, 6/6, 12/9, 21/11. Alle dage9-16:


           08.30-09.00kaffecroissant

           09.00-10.30 teori/øvelse og diskussion

           10.30-10.45pause

           10.45-12.00supervision/rolleanalyse

           12.00-12.45frokost

           12.45-14.00supervision/rolleanalyse

           14.00-14.15 pause

           14.15-15.30 mentaliseringstræningsgruppe

           15.35-15.50 afslutningsplenum


Forplejning:  Frokost, Kaffe, te, vand ogfrugt.


Konsulenter:Peter Koefoed & DorteSandager samt gæstelærere fra OPU-staben


Pris:               Kr. 11.000 pr år

Deltagere:    Aktive ledere og konsulentermed organisationspsykologisk uddannelse fra        OPU, MPO, GOL[1]eller tilsvarende


Tilmelding:

Sker ved mail til IGA-administrator påmail: iga@iga-kbh.dkAnsøgningsfrist: 28.februar 2019

Hvis du er interesseret bedes duskrive til denne mailadresse og få bekræftelse om optagelse og herefterindbetale de 11.000 kr. på følgende kontonummer. Husk at skrive dit navn påoverførslen:

SE-nr. 16 09 81 83

Bank: 5501 8070211614

IBAN nr: DK172000 8070211 614


NB: Fordeltagere på OPUF vil det være muligt at tilkøbe deltagelse I OPUs åbnegrupperelationskonference, som afholdes hvert år i maj (i år d. 23.maj -25.maj)på Tune Kursuscenter.

Normalpris kr. 8500 særpris for OPUF deltagere kr. 6000.

Kontaktfor detaljer:


eter Koefoed

Peter Koefoed

peterkoefoed@mail.dk

Cand. psych.aut. Specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi. Mangeårig terapeutisk erfaring og ledelseserfaring fra behandlingspsykiatrien. I eget firma erhvervs-og organisationspsykologiske og psykoterapeutiske opgaver, herunder personaletræning, supervision, coaching, gruppeanalytisk terapi samt organisations- og kompetenceudvikling, bl.a. i mentaliseringsbaseret miljø-og psykoterapi. Tilknyttet Institut for Gruppeanalyse siden 1985 ved uddannelserne i gruppeanalyse, organisationspsykologi og mentaliseringsbaseret terapi og MPO på RUC 2001-2006.


Dorte billede

Dorte Sandager

ds@transitions.dk

MA, Cand. comm. 1995 og Master i organisationspsykologi, MPO/RUC 2006. Selvstændig konsulent siden 2006 og har arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling, aktionslæring, supervision, coaching, teamudvikling, kommunikation samt konflikthåndtering siden 1993, blandt andet 12 år som chefkonsulent i Accenture. Ejer af Transitions ApS og managing partner i Action Lab A/S. Ekstern lektor på MPO/RUC siden 2008 samt censor på Institut for Kommunikation på RUC. Medlem af staben på OPU/IGA og del af Uddannelsesledelsen på OPU.
[1]OPU: OrganisationsPsykologisk Uddannelse ved Institutfor gruppeanalyse, Kbh.

MPO:Master i Organisationspsykologi ved Roskilde Universitet

GOL:Gruppeanalytisk uddannelse i Organisation og Ledelse ved Institut for gruppeanalyse,Århus

Få nyheder på e-mail

Indtast dine oplysninger herFPAP - Fælleskonference 2018 - Program.pdf

 

GAS Filmklub    

se mere under GAS 

 

 


Der blev desværre ikke fundet nogle nyheder, som passede med din søgning. Prøv igen.


 Der er nu åbent for tilmelding til mediangruppen i foråret 2019.

Se programmet og hvordan du tilmelder dig her:

Mediangruppe forår 2019


Forum - opgaveskrivning og oprettelse af grupper.pdf
 


GAS mediangruppe efterår 2018

optager nye medlemmer for 2018

 

Datoer for efterår 2018  er:

21.8, 18.9, 9.10, 20.11, 11.12

 

Gruppeleder Margit G. Jørgensen, psykiater, psykoanalytiker og gruppeanalytiker

Sted: Hejrevej 43, 2400 KBH NV                                                                 Læs mere

mediangruppe efterår 2018 annonce.pdf


 

 

 Aktuelle bøger:

"Kærlighed og ensomhed i arbejdslivet" af Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager.

Bogen tager fat på to vigtige emner i arbejdslivet:

Kærlighed til opgaven, organisationen og mellem de mennesker, der arbejder i organisationen.

Ensomhed, der er noget ganske andet end at være alene, ensomhed kan være en naturlig følge af rolle og fag, men også en personlig oplevelse af at være ensom og uden kontakt til andre vigtige personer i arbejdslivet.
 

Birgitte Bonnerup er bestyrelsesmedlem i IGA og lærer på OPU. Annemette Hasselager er jævnligt stabsmedlem på OPUs konferencer.

se mere:

http://hansreitzel.dk/Organisation-og-Ledelse/Kærlighed-og-ensomhed-i-arbejdslivet/9788741266640

 

Få nyheder på email

Tast email og send