show_button.png

Opu


 


 

 

En arbejdskonference er:

en midlertidig organisation, der er designet til at muliggøre studier og undersøgelser af adfærd og oplevelser i grupper og organisationer. Deltagere og stab bringer erfaringer fra en mangfoldighed af grupper og organisationer med sig ind i konferencen. Efter konferencen tager deltagerne de nye oplevelser og forståelser med ud i de grupper og organisationer, hvor de arbejder og færdes.
I løbet af konferencen kan nye
indsigter og ideer opstå, indsigter og ideer som kan testes og undersøges nærmere allerede i løbet af selve konferencen.

OPUs majkonference er en særlig og afgrænset begivenhed. På konferencen deltager både deltagere på OPUs kontinuerlige program og andre med interesse for organisationspsykologi, som har meldt sig til denne konference. Konferencestaben består af en kombination af de faste stabsmedlemmer og eksterne stabsmedlemmer. 

På konferencen bliver der mulighed for at lære om:

  • Mindfulness som adgang til ubevidste processer i individer, grupper og organisationer

    *Egne sansninger, forestillinger, følelser og fantasier om bevidste og ubevidste processer i og mellem grupper

    *Sammenhængen mellem egne sansninger, forestillinger, følelser og fantasier og andres sansninger, forestillinger, følelser og fantasier i grupper og hvordan de spiller sammen og danner mønstre.

    *Sansninger, forestillinger, følelser og fantasier som relevante data om det der foregår i grupper og organisationer, og for at forstå gruppens eller organisationens evne og parathed til at løse sin hovedopgave.

    *Sansninger, forestillinger, følelser og fantasiers betydning for egen evne til udøvelse af autoritet og for at udfylde egen rolle.

Konferencen er designet til at skabe mulighed for læring

Læringen er oplevelses- og erfaringsbaseret og finder sted i relationerne mellem individer, i grupper, mellem grupper og i organisationen i sin helhed. For at det kan ske, må oplevelser og refleksioner undersøges, formuleres, deles og drøftes. Der er især fokus på muligheden for at lære af her-og-nu, dvs. at lære ved at undersøge egne og andres oplevelser her og nu, somme tider perspektiveret af der-og-da, eller forestillinger om fremtiden/”når-og-der”.

Åbenhed er en forudsætning for læring i konferencen, at gøre sig åben for oplevelser og være åben for at dele oplevelsen af oplevelserne. Det kan være forbundet med usikkerhed og kræve mod til at teste egne sansninger, følelser, fantasier og forestillinger i forhold til andres. Man må også være opmærksom på både bevidste og ubevidste aspekter af adfærd og på hvorledes de omgivende politiske, sociale og økonomiske kontekster har betydning for det der foregå. Det er i sidste ende den enkeltes afgørelse, hvad der for ham eller hende giver mening og læring, ligesom det er den enkeltes ret at afvise det, der ikke gør. Der er ingen facitliste, men der kan ligge megen læring i at gøre sig åben for at undersøge også det, der ikke giver mening i første omgang.


 


Få nyheder på e-mail

Indtast dine oplysninger herFPAP - Fælleskonference 2018 - Program.pdf

 

GAS Filmklub    

se mere under GAS 

 

 


Der blev desværre ikke fundet nogle nyheder, som passede med din søgning. Prøv igen.


 Der er nu åbent for tilmelding til mediangruppen i foråret 2019.

Se programmet og hvordan du tilmelder dig her:

mediangruppe forår 2020 


Forum - opgaveskrivning og oprettelse af grupper.pdf
 


GAS mediangruppe fprår2020

optager nye medlemmer for 2020

 


 

Gruppeleder Margit G. Jørgensen, psykiater, psykoanalytiker og gruppeanalytiker

Sted: Hejrevej 43, 2400 KBH NV                                                                 Læs mere

mediangruppe forår 2020 
 

 

 Aktuelle bøger:

"Kærlighed og ensomhed i arbejdslivet" af Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager.

Bogen tager fat på to vigtige emner i arbejdslivet:

Kærlighed til opgaven, organisationen og mellem de mennesker, der arbejder i organisationen.

Ensomhed, der er noget ganske andet end at være alene, ensomhed kan være en naturlig følge af rolle og fag, men også en personlig oplevelse af at være ensom og uden kontakt til andre vigtige personer i arbejdslivet.
 

Birgitte Bonnerup er bestyrelsesmedlem i IGA og lærer på OPU. Annemette Hasselager er jævnligt stabsmedlem på OPUs konferencer.

se mere:

http://hansreitzel.dk/Organisation-og-Ledelse/Kærlighed-og-ensomhed-i-arbejdslivet/9788741266640

 

Få nyheder på email

Tast email og send