show_button.png

Hvad er gruppeanalyse


Gruppeanalyse er en teori og metode, der tager udgangspunkt i forståelsen af individet som et socialt væsen forankret i familien, gruppen, organisationen og samfundet. Der fokuseres på relationen mellem individ og gruppe, hvor den sociale karakter af det enkelte menneskes oplevelse og erfaring vægtes.


Det er i mødet med andre mennesker, at vores virkelighedsoplevelse skabes, bekræftes og ændres. Psykisk forstyrrelse opfattes som opstået i sociale sammenhænge eller sagt med andre ord i kommunikative processer mellem mennesker. Det er derfor også naturligt at behandle sådanne forstyrrelser i gruppe. 


Teori.

Gruppeanalysen blev grundlagt af S.H. Foulkes (1898 – 1976) under og efter 2. verdenskrig. Den bygger på nyere retninger indenfor psykoanalyse, systemteori, sociologi, socialpsykologi og kommunikationsteori. 


Målet 

med gruppeanalysen er at udvikle en dybere forståelse af og indsigt i samspillet mellem individ, gruppe og samfund, og at skabe en øget bevidsthed om og forståelse af ubevidste processer som de udspiller sig i menneskelige relationer. 


Midlet 

er den frie diskussion og samspillet mellem gruppens medlemmer.

Gruppeanalyse er analyse af – i – og ved gruppen

.

HVOR ANVENDES GRUPPEANALYSE?


Gruppeanalytisk psykoterapi anvendes indenfor et bredt spektrum af tilstande fra personlige og mellemmenneskelige problemer til egentlige psykiske lidelser. Der er bred, konsistent evidens for effekten af gruppeterapi.


Gruppeanalytisk teori og metode anvendes desuden til forståelse og ændring af bevidste og ubevidste kommunikationsprocesser og samarbejdsrelationer som f.eks.  ved konfliktløsning, team-building, projektorienterede arbejdsformer, personaleudvikling, ledelsesudvikling og ændringsprocesser i organisationer. 


Metoden anvendes i såvel offentlige organisationer som private erhvervsvirksomheder


Få nyheder på e-mail

Indtast dine oplysninger herFPAP - Fælleskonference 2018 - Program.pdf

 

GAS Filmklub    

se mere under GAS 

 

 


Der blev desværre ikke fundet nogle nyheder, som passede med din søgning. Prøv igen.


 Der er nu åbent for tilmelding til mediangruppen i foråret 2019.

Se programmet og hvordan du tilmelder dig her:

mediangruppe forår 2020 


Forum - opgaveskrivning og oprettelse af grupper.pdf
 


GAS mediangruppe fprår2020

optager nye medlemmer for 2020

 


 

Gruppeleder Margit G. Jørgensen, psykiater, psykoanalytiker og gruppeanalytiker

Sted: Hejrevej 43, 2400 KBH NV                                                                 Læs mere

mediangruppe forår 2020 
 

 

 Aktuelle bøger:

"Kærlighed og ensomhed i arbejdslivet" af Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager.

Bogen tager fat på to vigtige emner i arbejdslivet:

Kærlighed til opgaven, organisationen og mellem de mennesker, der arbejder i organisationen.

Ensomhed, der er noget ganske andet end at være alene, ensomhed kan være en naturlig følge af rolle og fag, men også en personlig oplevelse af at være ensom og uden kontakt til andre vigtige personer i arbejdslivet.
 

Birgitte Bonnerup er bestyrelsesmedlem i IGA og lærer på OPU. Annemette Hasselager er jævnligt stabsmedlem på OPUs konferencer.

se mere:

http://hansreitzel.dk/Organisation-og-Ledelse/Kærlighed-og-ensomhed-i-arbejdslivet/9788741266640

 

Få nyheder på email

Tast email og send