show_button.png


 

Diplomledelse i et psykodynamisk og systemteoretisk perspektiv

- Et samarbejde mellem OPU og UCL


Du er måske allerede leder, eller du har tanker om at gå i den retning – uanset hvad, så får du nu muligheden for at udvikle en personligt integreret indsigt i at være leder med det særlige perspektiv som psykodynamikkens teorier tilbyder.


Vi tilbyder dig nu et helt nyudviklet uddannelsesforløb, hvor du, såfremt du vælger at gå til eksamen, og samlet opnår 60 ECTS-point, afslutter med titlen Diplomleder (Ledelse i et psykodynamisk systemteoretisk perspektiv)


Uddannelsen er opbygget af moduler, der alle er på diplomniveau (professionsbachelor). Du kan vælge enkelte moduler som enkeltstående læringsrum, du kan kombinere dem med andre traditionelle diplomledermoduler som du enten er i gang med eller påtænker at gennemføre. Du vil på sigt kunne gennemføre en hel samlet Diplomlederuddannelse (moduler og et afgangsprojekt) med psykodynamisk systemteori som perspektiv


Uddannelsen sigter mod at give deltagerne en øget indsigt i psykologiske processer i og mellem individer, grupper og organisation, og i forskellige roller og rollekonflikter, der kan være i en organisation.


Ud over en teoretisk tilgang og forståelse, får du som deltager en indsigt i din autoritetsudøvelse og dine roller og andel i psykologiske processer, f.eks.: Hvilke personlige vanskeligheder er der knyttet til din rolle, og hvilke problemer er der forbundet med det at skulle udøve autoritet, delegere autoritet og respektere andres autoritet? Du kan få en personligt integreret forståelse for, hvordan du kan bruge dine personlige ressourcer i de roller, du har i organisatoriske sammenhænge.


Under uddannelsesforløbet kan du udvikle konkrete færdigheder i at analysere psykologiske processer og intervenere i forhold til dem. Det kan bl.a. gøre dig bedre til at bistå og lede grupper og organisationer i udvikling, forandring eller fastlåste mønstre.


Adgangskrav 

For at få adgang til en diplomuddannelse skal du som minimum have en kort eller mellemlang videregående uddannelse og minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter den

adgangsgivende uddannelse er færdiggjort. Hvis du har en kort videregående uddannelse, skal du gennem en realkompetencevurdering, som foretaget af UCL.


Opfylder du ikke adgangskravet om den adgangsgivende uddannelse, kan du søge optag på baggrund af dine realkompetencer.

Realkompetencer er din samlede viden, dine færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan du har erhvervet dem i og uden for det etablerede uddannelsessystem. Det kan fx være frivilligt arbejde, foreningsarbejde, højskoleophold, udviklingsprojekter og tillidshverv.


Hvis du har den adgangsgivende uddannelse, men ikke opfylder kravet om to års erhvervserfaring, kan du ikke få anerkendt realkompetencer svarende til den manglende erhvervserfaring. Her skal du opfylde kravet om de to års relevant erhvervserfaring.


Omfang

Hvert modul er på 5 eller 10 ECTS point, hvilket svarer til læsning af 400-1.000 siders litteratur (hvoraf en stor del allerede er kendt fra OPU-kurset).

5 ECTS svarer til ca. 140 timers arbejde i form af litteraturlæsning, forberedelse, deltagelse i undervisning, refleksion og eksamen.

Du kan ved at følge OPU's 2-årige uddannelse og med årlig eksamensaflæggelse mod en mindre merbetaling i dette regi opnå 30 ECTS-point. Herudover er det muligt at opnå de sidste 30 ECTS point i regi af UCL.


Tilmelding og pris

Der vil være en mindre merpris pr. eksamen: Prisen er 5000 kr. pr. eksamen ved 5 ECTS og 7.500 kr. pr. eksamen med 10 ECTS-point, svarende til i alt 12.500 kr. i merpris pr. OPU år ved deltagelse i DIPLO. Dertil kommer eventuel ekstra litteratur i begrænset omfang.

Du tilmelder dig ved at kontakte Kristina Jensen på kroj@ucl.dk, eller telefon 63184116.


Hvis du har spørgsmål specifikt til modulernes indhold, så kontakt Ole S. Rasmussen, osra@ucl.dk Mobil 2616 5050.


Spørgsmål specifikt vedrørende den 2-årige organisationspsykologiske uddannelsen (OPU) kan rettes til formand for OPU Karin Kell Nielsen på psykolog@karinkell.dk

Mobil 4019 7699.

Download flyer her:

Diplomlederuddannelse

Få nyheder på e-mail

Indtast dine oplysninger herFPAP - Fælleskonference 2018 - Program.pdf

 

GAS Filmklub    

se mere under GAS 

 

 


Der blev desværre ikke fundet nogle nyheder, som passede med din søgning. Prøv igen.


 Der er nu åbent for tilmelding til mediangruppen i foråret 2019.

Se programmet og hvordan du tilmelder dig her:

mediangruppe forår 2020 


Forum - opgaveskrivning og oprettelse af grupper.pdf
 


GAS mediangruppe fprår2020

optager nye medlemmer for 2020

 


 

Gruppeleder Margit G. Jørgensen, psykiater, psykoanalytiker og gruppeanalytiker

Sted: Hejrevej 43, 2400 KBH NV                                                                 Læs mere

mediangruppe forår 2020 
 

 

 Aktuelle bøger:

"Kærlighed og ensomhed i arbejdslivet" af Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager.

Bogen tager fat på to vigtige emner i arbejdslivet:

Kærlighed til opgaven, organisationen og mellem de mennesker, der arbejder i organisationen.

Ensomhed, der er noget ganske andet end at være alene, ensomhed kan være en naturlig følge af rolle og fag, men også en personlig oplevelse af at være ensom og uden kontakt til andre vigtige personer i arbejdslivet.
 

Birgitte Bonnerup er bestyrelsesmedlem i IGA og lærer på OPU. Annemette Hasselager er jævnligt stabsmedlem på OPUs konferencer.

se mere:

http://hansreitzel.dk/Organisation-og-Ledelse/Kærlighed-og-ensomhed-i-arbejdslivet/9788741266640

 

Få nyheder på email

Tast email og send