show_button.png

Få nyheder på e-mail

Indtast din e-mail her

Iga

Betalingsinstrukser

OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER
Hvis betaler er en offentlig virksomhed skal der opgives EAN nummer til elektronisk fakturering for at instituttet kan fakturere virksomheden. Da elektronisk fakturering tager længere tid bedes EAN nummeret så vidt muligt oplyst ved ansøgning om optagelse.

KVARTALSVIS BETALING FOR PRIVATBETALENDE
Privatbetalende kan anmode om at betale uddanelsesafgiften kvartalsvis i lige store rater. Tilmelding er fortsat bindende for et år ad gangen. Kontakt administrator Linnea Wantzin på iga@iga-kbh.dk for en aftale om kvartalvis betaling.

DELVIS SELV-BETALING
Uddannelsesdeltagere som selv skal betale en del af uddannelsesafgiften bedes så vidt muligt oplyse herom ved optagelse på uddannelsen. Kontakt administrator Linnea Wantzin på iga@iga-kbh.dk, for en aftale om betalingsrater og beløb.

Fakturering

Instituttets CVR nummer til brug ved fakturering:
Cvr: 16098183

Instituttet er ikke momspligtigt.

Bankoplysninger

Nordea Bank

Lyngby Hovedgade 96

2800 Kgs. Lyngby


 

Reg. nr: 2228 Konto nr: 8070 211 614

IBAN nr: DK172000 8070 211 614

SWIFT: NDEADKKK