show_button.png

Referat af Generalforsamlingen 2013

Referat fra Gruppeanalytisk Selskabs Generalforsamling

d. 19 marts kl. 20.00

  1. Valg af dirigent: Michal Münchow
  2. Valg af referent: Per Sørensen
  3. Formandens beretning: Formanden fremlægger sin beretning, som godkendes af forsamlingen. 
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab: Kasser Lars Bo Jørgensen fremlægger regnskab frem til dags dato pga. foreningens særlige position. Regnskabet godkendes med enkelte bemærkninger. I tilknytningen anmodes om, hvis GAS fusioner med IGA, at når  de sidste regninger er betalt skal restbeløbet overføres til Fællesforeningen (FPAP), hvorefter kontoen lukkes. 
  5. Afstemning om fusion med IGA: Det fremgår at IGA overtager GAS. Der er forskellige diskussioner vedr. fusionen. Fusionen vedtages enstemmigt. 
  6. Indkomne forslag: Ingen
  7. Eventuelt: Generalforsamlingen anerkender processen vedr. fusionen. Generalforsamlingen  mindes tidligere tider i foreningens liv.


Få nyheder på e-mail

Indtast dine oplysninger herFPAP - Fælleskonference 2018 - Program.pdf

 

GAS Filmklub    

se mere under GAS 

 

 


Der blev desværre ikke fundet nogle nyheder, som passede med din søgning. Prøv igen.


 Der er nu åbent for tilmelding til mediangruppen i foråret 2019.

Se programmet og hvordan du tilmelder dig her:

mediangruppe forår 2020 


Forum - opgaveskrivning og oprettelse af grupper.pdf
 


GAS mediangruppe fprår2020

optager nye medlemmer for 2020

 


 

Gruppeleder Margit G. Jørgensen, psykiater, psykoanalytiker og gruppeanalytiker

Sted: Hejrevej 43, 2400 KBH NV                                                                 Læs mere

mediangruppe forår 2020 
 

 

 Aktuelle bøger:

"Kærlighed og ensomhed i arbejdslivet" af Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager.

Bogen tager fat på to vigtige emner i arbejdslivet:

Kærlighed til opgaven, organisationen og mellem de mennesker, der arbejder i organisationen.

Ensomhed, der er noget ganske andet end at være alene, ensomhed kan være en naturlig følge af rolle og fag, men også en personlig oplevelse af at være ensom og uden kontakt til andre vigtige personer i arbejdslivet.
 

Birgitte Bonnerup er bestyrelsesmedlem i IGA og lærer på OPU. Annemette Hasselager er jævnligt stabsmedlem på OPUs konferencer.

se mere:

http://hansreitzel.dk/Organisation-og-Ledelse/Kærlighed-og-ensomhed-i-arbejdslivet/9788741266640

 

Få nyheder på email

Tast email og send