show_button.png

Referat af GAS-generalforsamling
17-04-12

 1. Valg af dirigent: 

  Lars Bo Jørgensen

 2. Valg af referent:

  Mogens Petersen + Per Sørensen

 3. Formandens beretning:

  jvf. skrivelse, som Helle Østerby Andersen fremlagde. Generalforsamlingen godkendte beretningen.

 4. Rev. regnskab: - 

  Lars Bo Jørgensen gennemgik regnskab for 2011 og budget for 2012.                          

  Budgettet forudsætter at GAS er en forening 1 år endnu, da forhandlingerne m. IGA om sammenslutning af de to foreninger stadig pågår og ikke er afsluttede. Godkendelsen af budgettet afhænger af, hvad der aftales m. IGA og Fællesforeningen Pengene, som GAS skylder til Fællesforeningen, kan ikke betales pt - men må henstå som gæld til Fællesforeningen. Bestyrelsen laver en plan sammen med IGA vedr. spørgsmålet om, hvordan kontingentinddragningen skal foregå.

  Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at indgå i forhandlinger m. Fællesforeningen om afvikling af gælden. Budgettet for 2012 godkendtes af generalforsamlingen. Der er ikke budgetteret med fremtidige aktiviteter. Fremtidige aktiviteter, skal økonomisk som minimum hvile i sig selv, således at økonomien ikke yderligere belastes.

 5. Forslag: 

  GAS indgår i IGA og udmeldes af Fællesforeningen. Generalforsamlingen giver herved bestyrelsen mandat til at forhandle med IGA. Vedtægterne kræver en urafstemning om nedlæggelse af foreningen, hvilket bestyrelsen vil iværksætte efter den endelige forhandling med IGA. Bestyrelsens forslag blev vedtaget

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

  Per Sørensen, Helle Østerby Andersen, Marianne Malm + Lisbeth Thomsen stillede op som suppleant - alle blev valgt m. applaus

 7. Kontingent: 

  (Dette punkt er allerede besluttet under budget-punktet!) - kontingentet er fastsat til kr. 500,- - Medlemmerne orienteres via det udsendte referat.

 8. Revisor + rev. suppleant: 

  Formanden udtalte en stor tak for mangeårigt revisorarbejde til Birgitte Sadusky - Mogens Petersen valgtes som revisor.

 9. Evt.: 

  Det er problematisk m. mediangruppen - bestyrelsesmedlemmerne er gået ud - hvordan skal man forklare og dokumentere hvad mediangruppen er - forslag om at Mette S. Helm og Lisbeth Pape Thomsen deltager på et bestyrelsesmøde desangående.


Få nyheder på e-mail

Indtast dine oplysninger herFPAP - Fælleskonference 2018 - Program.pdf

 

GAS Filmklub    

se mere under GAS 

 

 


Der blev desværre ikke fundet nogle nyheder, som passede med din søgning. Prøv igen.


 Der er nu åbent for tilmelding til mediangruppen i foråret 2019.

Se programmet og hvordan du tilmelder dig her:

mediangruppe forår 2020 


Forum - opgaveskrivning og oprettelse af grupper.pdf
 


GAS mediangruppe fprår2020

optager nye medlemmer for 2020

 


 

Gruppeleder Margit G. Jørgensen, psykiater, psykoanalytiker og gruppeanalytiker

Sted: Hejrevej 43, 2400 KBH NV                                                                 Læs mere

mediangruppe forår 2020 
 

 

 Aktuelle bøger:

"Kærlighed og ensomhed i arbejdslivet" af Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager.

Bogen tager fat på to vigtige emner i arbejdslivet:

Kærlighed til opgaven, organisationen og mellem de mennesker, der arbejder i organisationen.

Ensomhed, der er noget ganske andet end at være alene, ensomhed kan være en naturlig følge af rolle og fag, men også en personlig oplevelse af at være ensom og uden kontakt til andre vigtige personer i arbejdslivet.
 

Birgitte Bonnerup er bestyrelsesmedlem i IGA og lærer på OPU. Annemette Hasselager er jævnligt stabsmedlem på OPUs konferencer.

se mere:

http://hansreitzel.dk/Organisation-og-Ledelse/Kærlighed-og-ensomhed-i-arbejdslivet/9788741266640

 

Få nyheder på email

Tast email og send