show_button.png

Referat af Generalforsamlingen 2011

Generalforsamling i GAS 2011

 1. Valg af ordstyrer og referent Generalforsamling lovlig indkaldt. Hanne Larsson dirigent; referent Per Sørensen
 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling. Referatet fra generalforsamling i 2009 godkendes uden anmærkninger
 3. Formandens beretning v/Michael Münchow Der er afholdt tre arrangementer i 2010, som alle vurderes vellykkede. Arrangement i 2011 annonceres. GAS har deltaget i DSPP jubilæumsarrangement. Der er afholdt fire bestyrelsesmøder. Tiltag i forhold til Fællesforeningens økonomiske situation nævnes. Beretningen godkendes af generalforsamlingen.
 4. Selskabets økonomi v/Lars Bo Jørgensen Naja Bonnevie er ansat som sekretær. Der er nedgang i medlemstallet. Kandidater som er medlem af GAS betaler ikke til Fællesforeningen på grund af det lille kontingent. Mediangruppe havde nedgang i efteråret 2010 med underskud til følge. Det bemærkes at der er flere medlemmer i foråret 2011 med et lille overskud. Der er problemer med madlevering, som er ganske problematisk, forskellige løsninger drøftes.  Indtægter og udgifter gennemgås, der er i regnskabet foretaget en regulering fra tidligere år. Der er et underskud mere end 30000, som skyldes for få aktiviteter i foreningen, samt udløsning af en garantisum til Fællesforeningen og en høj basishusleje. Det problematiske med underskuddet vendes, men regnskabet godkendes.
 5. Budget. Det foreslås at sætte kontingentet op. Mediangruppen kontingent diskuteres, beslutningen overlades til den fremtidige bestyrelse. Arrangementer figurere ikke i budgettet, hvilket er problematisk. Det påpeges af generalforsamlingen at målsætning er at holde foreningen gældfri. Generalforsamlingen ønsker at der den fremtidige bestyrelse skal arbejde for flere arrangementer af både af økonomiske grunde og i forhold til selskabet fortsatte eksistens. Der burde oparbejdes en reservere svarende til et års udgifter. Budget og regnskab godkendes med ovenstående forbehold.
 6. Indkomne forslag fra medlemmerne. Ingen indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Helle Østerby Andersen vælges som ny formand. Mikael Münchow, Lars Bo Jørgensen, Ulla Martini Mikkelsen  genvælges. Lisbeth Thomsen vælges som suppleant. Marianne Malm genvælges som suppleant.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant Birgitte Sadusky vælges som revisor. Mogens Pedersen genvælges som revisor suppleant.   
 9. Fastsættelse af kontingent Det foreslås at kontingentet sættes op til kr. 500. Generalforsamlingen tiltræder dette.
 10. Forslag fra bestyrelsen: GAS er noget underdrejet. Muligheden for at slå GAS sammen med IGA drøftes. Generalforsamlingen tiltræder at bestyrelsen undersøger muligheden for sammenlægningen.
 11. Evt.     Der var intet under eventuelt


Få nyheder på e-mail

Indtast dine oplysninger herFPAP - Fælleskonference 2018 - Program.pdf

 

GAS Filmklub    

se mere under GAS 

 

 


Der blev desværre ikke fundet nogle nyheder, som passede med din søgning. Prøv igen.


 Der er nu åbent for tilmelding til mediangruppen i foråret 2019.

Se programmet og hvordan du tilmelder dig her:

mediangruppe forår 2020 


Forum - opgaveskrivning og oprettelse af grupper.pdf
 


GAS mediangruppe fprår2020

optager nye medlemmer for 2020

 


 

Gruppeleder Margit G. Jørgensen, psykiater, psykoanalytiker og gruppeanalytiker

Sted: Hejrevej 43, 2400 KBH NV                                                                 Læs mere

mediangruppe forår 2020 
 

 

 Aktuelle bøger:

"Kærlighed og ensomhed i arbejdslivet" af Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager.

Bogen tager fat på to vigtige emner i arbejdslivet:

Kærlighed til opgaven, organisationen og mellem de mennesker, der arbejder i organisationen.

Ensomhed, der er noget ganske andet end at være alene, ensomhed kan være en naturlig følge af rolle og fag, men også en personlig oplevelse af at være ensom og uden kontakt til andre vigtige personer i arbejdslivet.
 

Birgitte Bonnerup er bestyrelsesmedlem i IGA og lærer på OPU. Annemette Hasselager er jævnligt stabsmedlem på OPUs konferencer.

se mere:

http://hansreitzel.dk/Organisation-og-Ledelse/Kærlighed-og-ensomhed-i-arbejdslivet/9788741266640

 

Få nyheder på email

Tast email og send