show_button.png

De gruppeanalytiske uddannelser

Grupper indtager en central plads i det enkelte menneskes liv og har en vigtig funktion i alle samfund. Individet skal således forstås i forhold til den sociale verden i både snæver og bred forstand.

Gruppeanalyse er en bredt anerkendt psykoterapeutisk metode, der anvender gruppeprocessen og gruppedynamikken som det medium, hvorfra forandringer i individet skabes. Den har sit udspring under og efter 2. verdenskrig og blev i starten anvendt overfor soldater med ”krigsneuroser”, men har siden fået en bred anvendelse overfor en lang række psykiske lidelser og udviklingsproblemer.

Psykodynamisk arbejde med grupper tager udgangspunkt i mennesket som socialt individ og undersøger og arbejder med individet i udveksling med dets omgivelser såvel i den mere intime terapigruppe som i den bredere sociale kontekst. Gruppeanalyse er anvendelig over for en lang række problemstillinger. Gruppen bliver en form for laboratorium, hvor kommunikation og interpersonelle relationer undersøges og nye handlemønstre kan afprøves.

I gruppeanalysen arbejdes dels med den enkeltes problemstillinger dels med gruppens betydning som helhed. Kendskab til Gruppeanalyse/psykodynamiske gruppeprocesser er anvendelig i alle sammenhænge,  hvor der arbejdes i grupper og med grupper herunder undervisning, organisatoriske sammenhænge og i arbejdet med gruppeterapi indenfor andre teoretiske rammer.

Den gruppeanalytiske uddannelse er modulopbygget og omfatter i alt 4 år. Første modul (ét år) er en grunduddannelse i gruppedynamik, andet modul (ét år) er en uddannelse i psykodynamisk gruppeterapi, tredje modul (ét år) er uddannelse til gruppeterapeut på specialistniveau og fjerde modul (ét år) er uddannelse til gruppeanalytiker på internationalt niveau.

Grunduddannelse i gruppedynamik (1. år)

Grundlaget for uddannelse i psykodynamisk gruppeterapi og andre former for arbejde i og med grupper, er træning i at observere, undersøge og forstå psykiske processer i grupper. Der er tale om processer i den enkelte gruppedeltager, mellem gruppens medlemmer og i gruppen som helhed.

Første del af uddannelsen har fokus på almen indføring i grundlæggende og elementære begreber vedrørende gruppeterapi og gruppeprocesser.  

Indhold i teoriundervingen er bevidste og ubevidste processer som de udfolder sig i mentaliserings og kommunikationsniveauer, i gruppespecifikke begreber som resonans og spejling samt i fænomener som overføring/modoverføring, modstand og forsvar. Der undervises i terapeutens rolle og i kurative faktorer -  hvad der virker i gruppeterapi og hvad der modvirker -  anti-gruppefænomener

Uddannelse til psykodynamisk gruppeterapeut (2. år)

På andet år anvendes teorien til at arbejde med forskellige former for intervention i gruppe. På det terapeutiske område drejer det sig om, hvordan terapi i gruppe med forskellige patienttyper og forskellige rammer (kort tid/lang tid, lukket/åben, privat/offentlig, homogene/heterogene mv.) og terapeutens rolle i forhold hertil kan udføres, og hvilke teknikker man kan bruge indenfor en psykodynamisk tænkning (analyse, overføringsfokuseret, interpersonel, mentaliserende mv). Det undersøges også hvordan gruppedynamisk tænkning kan bidrage til andre former for gruppeterapi, f.eks. kognitiv terapi, kognitiv adfærds terapi, mentaliseringsbaseret terapi osv. osv.

Uddannelse til gruppeterapeut på specialistniveau (3. år)

På tredje år arbejdes med specialisering indenfor gruppeanalytisk psykoterapi og gruppeanalyse gennem fordybelse i  grundlæggende gruppeanalytiske begreber som Matrix (grund matrix og dynamisk matrix), figur/grund, S.H.Foulkes´s gruppespecifikke faktorer og det socialt ubevidste. Derudover fås udvidet kendskab til anvendelse af gruppeanalytisk tænkning i forståelse af organisatoriske og samfundsmæssige problemstillinger, median og storgrupper og specialiserede områder som f.eks. børn og unge, tab og traumer og borderline tilstande. Der arbejdes med supervision af gruppeanalytisk praksis  og  undervises i supervisionsteori og forskningsmetodologi.

For tilfredsstillende gennemførelse af 3. modul forudsættes, at kandidaten har erfaring som terapeut i en heterogen længerevarende gruppe.


Uddannelse til gruppeanalytiker på internationalt niveau (4. år)

Bevægelsen fra gruppeterapeut til gruppeanalytiker, identiteten som gruppeanalytiker og supervisor af gruppeanalyse konsolideres gennem øget klinisk og teoretisk erfaring. Der undervises i videreudvikling af gruppeanalysen og den psykodynamiske teoriudvikling herunder tilknytnings teori, affektteori og mentalisering og dennes betydning for gruppeanalysen. Der er øget fokus på supervision af supervision. Indholdsmæssigt inddrages områder som køn og etnicitet, freds-konflikt- og forsonings processer samt gruppeanalysens kontekst (organisation og ledelse)

For tilfredsstillende gennemførelse af 4 modul forudsættes, at kandidaten har erfaring som terapeut i en heterogen længerevarende gruppeanalytisk gruppe samt udarbejder en skriftlig opgave.


Uddannelserne indeholder på alle moduler teori og supervision (en gang månedlig) samt egenterapi  i gruppe hos privatpraktiserende gruppeanalytiker. Dynamikken og synergien herfra bidrager til en integreret psykoterapeutisk identitet.

Hvis en ansøger allerede har erhvervet kompetencer svarende til 1. modul kan ansøges om at starte på 2. modul.Instituttet er medlem af Fællesforeningen for Psykoanalytiske og Analytiske Psykoterapier i Danmark (FPAP)

Internationale referencer
IGA er tilsluttet European Group Analytic Training Institutions Network (EGATIN) og sektionen for gruppeterapi ved European Federation for Psychoanlytic Psychotherapy (EFPP). IGA i København er repræsenteret i disse organisationer ved cand.psych. Lars Bo Jørgensen (EGATIN) og cand.psych. Helene Krasnik (EFPP).
Cand. psych. Gerda Winther er tidligere præsident for Group Analytic Society, London 
 

Få nyheder på e-mail

Indtast dine oplysninger herFPAP - Fælleskonference 2018 - Program.pdf

 

GAS Filmklub    

se mere under GAS 

 

 


Der blev desværre ikke fundet nogle nyheder, som passede med din søgning. Prøv igen.


 Der er nu åbent for tilmelding til mediangruppen i foråret 2019.

Se programmet og hvordan du tilmelder dig her:

Mediangruppe forår 2019


Forum - opgaveskrivning og oprettelse af grupper.pdf
 


GAS mediangruppe efterår 2018

optager nye medlemmer for 2018

 

Datoer for efterår 2018  er:

21.8, 18.9, 9.10, 20.11, 11.12
 

 

Gruppeleder Margit G. Jørgensen, psykiater, psykoanalytiker og gruppeanalytiker

Sted: Hejrevej 43, 2400 KBH NV                                                                 Læs mere

mediangruppe efterår 2018 annonce.pdf


 

 

 Aktuelle bøger:

"Kærlighed og ensomhed i arbejdslivet" af Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager.

Bogen tager fat på to vigtige emner i arbejdslivet:

Kærlighed til opgaven, organisationen og mellem de mennesker, der arbejder i organisationen.

Ensomhed, der er noget ganske andet end at være alene, ensomhed kan være en naturlig følge af rolle og fag, men også en personlig oplevelse af at være ensom og uden kontakt til andre vigtige personer i arbejdslivet.
 

Birgitte Bonnerup er bestyrelsesmedlem i IGA og lærer på OPU. Annemette Hasselager er jævnligt stabsmedlem på OPUs konferencer.

se mere:

http://hansreitzel.dk/Organisation-og-Ledelse/Kærlighed-og-ensomhed-i-arbejdslivet/9788741266640

 

Få nyheder på email

Tast email og send