show_button.png

Få nyheder på e-mail

Indtast din e-mail her


Velkommen til institut for gruppeanalyse i københavn, IGA-KBH

Institut for Gruppeanalyse har som formål, at styrke det gruppeterapeutiske og organisationspsykologiske ved at sørge for kvalificeret uddannelse i gruppeterapi, gruppeanalyse og organisationspsykologi.
 

IGA har et omfattende uddannelsesprogram for sundhedspersonale (psykologer, læger og sygeplejersker, socialrådgivere og pædagoger), som arbejder i psykiatrien, i kommunale forvaltninger, private institutioner og privat praksis.
 

Den organisationspsykologiske del henvender sig til ledere, mellemledere, HR – konsulenter o.l, som er ansat i private eller offentlige virksomheder. 
 

IGA- København blev etableret i 1982 på baggrund af et flerårigt uddannelsesprogram i samarbejde med IGA- London.

 

Hvad er gruppeanalyse?

Gruppeanalysens vigtigste anvendelsesområde(r) er gruppepsykoterapi for mennesker, som på forskellig vis lider af problemer og konflikter i tilværelsen. Det kan være vanskeligheder i forhold til andre (betydningsfulde) personer,  problemer i arbejdslivet eller personligt.

Gruppeanalytisk psykoterapi er således en sammensat teori og en terapiform som både retter sig mod interpersonelle og intrapsykiske vanskeligheder.   (se mere under GAU-B).
 

Gruppeanalytiske principper kan med fordel anvendes af psykoterapeuter,  der  arbejder ud fra andre teoretiske referencer end psykoanalyse/gruppeanalyse – med henblik på, at opøve en forståelse af psykodynamiske gruppeprocesser  og inddragelse af gruppen som en aktiv del i behandlingen, og som komplementerer en ”individuel behandling i gruppe”.
 

Institut for Gruppeanalyse (IGA-KBH) har sit teoretiske grundlag i gruppeanalyse, som er udviklet af S.Foulkes og i psykoanalytisk gruppeterapi,  som W. Bion har været ophavsmand til. 
 

Det teoretiske grundlag er tillige fundamentet i den organisationspsykologiske uddannelse, som tillige arbejder med ”åben systemteori”.  (se mere under  – OPU).


 

Videre- og efteruddannelse med fokus på gruppen 

IGA tilbyder videre- og efteruddannelse indenfor gruppeterapi (GAU-Basis, GAU-Diplom), organisationspsykologi og ledelse (OPU, K&L).

Vi tilbyder kurser i Mentaliseringsbaseret Gruppetrapi og dynamisk kortidsgruppeterapi. 
 

Vores uddannelser fokuserer alle på gruppen som et kraftfuldt redskab til individers frie udvikling i netværk og sociale sammenhænge. Vi er en professionel og fagligt velfunderet organisation, der ønsker at præge udviklingen inden for vores felt - nationalt såvel som internationalt.

 

 

 

Arrangementer: 


Tilmeldingen er åben til OPUs åbne maj konference:  

Tillid, mistillid og sund skepsis i grupper og organisationer

OPU åben maj konference

 

Ansøg om optagelse på vores organisationspsykologiske uddannelse for fortsættere (OPUF):

OPU FortsatEGATIN inviterer til "Study Days" i Warszawa. Læs mere om arrangementet og hvordan du tilmelder dig her


Der er nu åbent for tilmeldinger til mediangruppen i foråret 2019.

Se programmet og hvordan du tilmelder dig her:

Mediangruppe forår 2019 


Ansøg om optagelse på vores organisationspsykologiske uddannelse - OPU:

OPU 2019


Ansøg om optagelse på vores gruppeanalytiske uddannelse - GAU: 

GAU 2019


Project ”Group Analytic Dictionary” 

Purpose

The project aims to create a "Group Analytic Dictionary" through participatory process work both nationally and internationally in Group Analytic circles.
The project is implemented as it is considered appropriately to focus on group analytic terms - which terms are applied and in which context.
Not least - the project is to generate debate and awareness of group analysis both internally and externally within the group analytic "society".

 

Click here to enter forum 

KONTAKT

IGA kontaktes bedst på mailadressen

iga@iga-kbh.dk

Sekretariatet kan kontaktes telefonisk hos Johanne Lübben på 20598060 onsdag kl 10-14 


 


  


 
 


 

 

Nyheder

 

Aktuelle bøgerFå nyheder på e-mail

Indtast din e-mail her